Kansainvälinen yhtiöverotus

Meillä on vahva asiantuntemus kansainvälisen yhtiöverotuksen eri osa-alueista.

Arvonlisäverotus kansainvälisissä ostoissa ja myynneissä

Arvonlisäverokannat, pakolliset laskumerkinnät ja ulkomaisen arvonlisäveron takaisinhaku

Ennakkotiedon, ennakkoratkaisun ja poikkeuslupahakemuksen tekeminen

Monista verokysymyksistä voi saada Verohallinnolta etukäteen sitovan päätöksen siitä, millaisia veroseuraamuksia yksittäisessä asiassa aiheutuu.

Veroilmoituksen laatiminen, verotuspäätöksen tarkistaminen, valituksen laatiminen

Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen

Kaksinkertainen verotus poistetaan joko hyvitys- tai vapautusmenetelmällä. Asiaan vaikuttavaa se, onko Suomella ja tällä toisella valtiolla voimassa oleva verosopimus ja onko tämä toinen valtio myös EU:n jäsenvaltio.

Kansainvälinen verotarkastus

Varsinkin kansainvälisen verotarkastuksen sattuessa yrityksen kohdalle kannattaa käyttää kokenutta avustajaa.

Tax Healthillä on verotarkastuskokemusta mm. seuraavista maista:

Aasia: Australia, Hong Kong, Japani, Kiina, Malesia, Venäjä

Eurooppa: Espanja, Hollanti, Itävalta, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, Sveitsi, Tanska ja Venäjä

Amerikka: Brasilia, Kanada, Mexico ja Yhdysvallat

 • h) Kustannustehokkainta on ottaa asiantuntija mukaan tarkastukseen alusta lähtien. Ensin verovelvollinen saa ilmoituksen verotarkastuksesta, jossa yksilöidään tarkastettavat tilikaudet. Valmistautuminen tarkastukseen voi alkaa.
 • i) Varsinaisessa verotarkastuksessa asiat pyritään esittämään tarkastajalle niin, että kaikki yrityksen puolesta puhuvat seikat otetaan oikein huomioon.
 • j) Alustava verotarkastuskertomus voi silti sisältää väärinkäsityksiä.
 • k) Avustamme asiakkaitamme laatimaan vastineen alustavaan verotarkastuskertomukseen.
 • l) Varsinainen verotarkastuskertomus tarkistetaan yhdessä yhtiön kanssa.
 • m) Avustamme asiakkaitamme tarvittaessa varsinaisen verotarkastuskertomuksen vastineen laadinnassa.
 • n) Haemme myös muutosta verotarkastuksen johdosta toimitettuun jälkiverotukseen yhdessä asiakkaamme kanssa.

Kun verotarkastuksessa on mukana useampi kuin yksi valtio, kaksinkertaisen verotuksen poistaminen edellyttää, että samaa tuloa ei verota useampi kuin yksi valtio. Mahdollisesti aiemmin toiseen valtioon samasta tulosta maksettu vero on hyvitettävä. Näin ei kuitenkaan tapahdu automaattisesti, vaan oikaisua on haettava oma-aloitteisesti.

Kiinteä toimipaikka ulkomailla

Mikä on kiinteä toimipaikka? Miten kiinteä toimipaikka syntyy? Miten kiinteän toimipaikan syntyminen estetään? Kiinteä toimipaikka on yhtiölle sekä riski että mahdollisuus, joka kannattaa huomioida oikein.

Lähdeverot kansainvälisissä osingon, koron tai rojaltimaksuissa

Siirtohinnoittelu

Siirtohinnoittelulla tarkoitetaan samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden välisten liiketointen hinnoittelua. Siirtohinnoittelu kattaa kaikki konserniyhtiöiden väliset liiketoimet: tavaran, palvelun tai rahoituksen myynnin.

Konserniyhtiöiden välisen hinnoittelun pitää olla markkinaehtoista. Verovelvollisella on näyttövelvollisuus käytettyjen hintojen ja muiden sopimusehtojen markkinaehtoisuutta arvioitaessa. OECD on julkaissut siirtohintaohjeet (OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprices and Tax Administrations), joita OECD:n jäsenvaltiot pitkälti noudattavatkin.

 • a) Siirtohintojen määrittäminen
  • OECD tunnustaa siirtohintaohjeissaan 5 tapaa määritellä siirtohinta markkinaehtoisesti.
 • b) Verrokit
  • Konserni voi käyttää sekä siirtohintojensa määrittelyssä että markkinaehtoisuuden todentamisessa niin sanottuja sisäisiä tai ulkoisia verrokkeja.
 • c) Siirtohintadokumentaatio
  • Siirtohintadokumentaation sisällöstä on säädetty monessa maassa lailla, myös Suomessa. Neuvoja löytyy myös OECD:n julkaisemista siirtohintaohjeista. 
 • d) Verotarkastus
 • e) Kansainvälisen oikaisun hakeminen
  • Kahdenkertaisen verotuksen poistaminen edellyttää, että verovelvollinen oma-aloitteisesti vaatii oikaisua.

Tax Healthillä on Suomen oloihin poikkeuksellisen laaja ja pitkä kokemus siirtohinnoittelusta! Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää.

Tax Health | Gränsnäsintie 120 B | 2440 LUOMA | 040 767 0439 | tax.health@kolumbus.fi